HÃY TẢI PHẦN MỀM ZOOM 

Chúng tôi sử dụng Zoom cho việc giảng dạy tiếng Anh.

Ứng dụng  trình duyệt web sẽ tự động tải xuống khi bạn bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp zoom đầu tiên của mình và cũng có sẵn để tải xuống thủ công tại đây.

Hãy sử dụng Zoom!

https://zoom.us/download